Geschreven door {mb_post_schrijver}
op
19-12-2014

Begrippenlijst makelaar

Bij het kopen- en verkopen van een woning krijg je vaak te maken met makelaars-jargon. Op deze pagina zullen wij de belangrijkste begrippen toelichten.

Bouwdepot

Het deel van het hypotheekbedrag dat wordt gebruikt om de termijnen voor de bouw of verbouw van de woning te voldoen, wordt geparkeerd in een bouwdepot. Je ontvangt over dit bedrag een aan jouw hypotheek gerelateerde rente. Uit het bouwdepot worden rekeningen van de bouwer betaald.

Courtage

De courtage is een afsluitprovisie die een makelaar ontvangt bij de aan- of verkoop van een huis.

Erfpacht

Recht om een onroerende zaak, een stuk grond van iemand (bijvoorbeeld de gemeente) anders te gebruiken tegen betaling van een canon (een vast bedrag per maand of per jaar).

Kadaster

Het Kadaster geeft weer, in welke stukken de grond in Nederland verdeeld is en aan wie elk van deze grond toebehoort. Daarnaast geeft het informatie over hoe groot het grondoppervlakte is, of er een bevel tot bodemsanering is, of het pand op de monumentenlijst staat en welk kadastraal nummer het heeft.

Makelaar

Het woord makelaar duidt over het algemeen op een tussenpersoon bij de handel in roerende en onroerende goederen. Het vak wordt de ‘makelaardij’ of ‘makelarij’ genoemd. Een makelaar bemiddelt bij koop en verkoop van huizen, kantoren, roerende zaken, verzekeringen, op de goederen termijnmarkt of ander roerend, onroerend of registergoed, regelt contracten en (ver)koopafspraken. Een groot deel van het werk bestaat uit het zoeken van (de makelaar van) een geschikte partij om dat bepaalde goed eenmalig mee te verhandelen (bron: Wikipedia).

Taxatie

De taxatie is een objectieve waardebepaling van onroerend goed. Meestal is dit ten behoeve van de aanvraag van een hypthecaire geldlening. De geldgever kan aan de hand van het taxatierapport beoordelen of een hypothecaire lening al dan niet verantwoord verstrekt kan worden op basis van het aangekochte object. Ook wordt het taxatierapport vaak gebruikt voor aankoop- of verkoopbeslissingen.

Vereniging van Eigenaren

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is in Nederland een vereniging van de eigenaren van de appartementsrechten van de woningen die tot een appartementencomplex behoren. De vereniging van eigenaren zorgt voor het regelen van het onderhoud van het appartementsgebouw en alle andere gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Als een woongebouw door middel van een splitsingsakte wordt gesplitst in appartementen die los verkocht kunnen worden, wordt er automatisch een vereniging van eigenaren opgericht. De eigenaren van de appartementen zijn automatisch (‘van rechtswege’) lid van die vereniging. De regels die aan de wijze van functioneren van een Vereniging van Eigenaren worden gesteld (statuten, bestuur, ledenvergadering en dergelijke), zijn gelijk aan die van een vereniging in het algemeen, met enkele bijzondere aanvullingen (bron: Wikipedia).

Hoe geef jij meer waarde aan jouw huis?

Wil jij ook het meeste uit jouw huis halen? Naast koop, verkoop en taxatie geven wij ook advies over de optimalisatie van jouw huis. Wil jij daar meer over weten? Schrijf je dan nu in.