Privacyverklaring PUUR* Makelaars

Versie: Mei 2018

Versie: Mei 2018

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren hebben we deze privacyverklaring opgesteld.

Inhoudsopgave:

 1. Over ons
 2. Verwerkingen en doeleinden
 3. Doorgifte
 4. Jouw rechten
 5. Beveiliging persoonsgegevens
 6. Cookies
 7. Wijzigingen
 8. Gegevensgebruik door de NVM

1. Over ons

Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot je rechten, kun je ons via onderstaande gegevens bereiken.

PUUR* Makelaars Holding bv
KvK: 34276415
E-mailadres: info@puurmakelaars.nl
Telefoonnummer: 023 – 5423542

Wij hebben een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via: lourens@puurmakelaars.nl.

2. Verwerkingen en doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens
We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven. Je kunt op verschillende manieren met ons in contact staan.

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
We hebben persoonsgegevens van jouzelf verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens moeten we echter langdurig bewaren:

 • Een aantal gegevens van onze dienstverlening bewaren we 20 jaar, omdat dit de periode is waarin wij nog aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beroepsfouten.
 • Wij moeten bewijzen dat wij de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: “Wwft”) hebben uitgevoerd. Vanwege deze wettelijke plicht, bewaren wij bepaalde gegevens 5 jaar.

Verwerkingen

Algemeen

Nieuwsbrief en woning-notificatie
We versturen je graag een nieuwsbrief of een woning-notificatie, omdat je klant bij ons bent of omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Contactformulier of e-mail
Je kunt met ons contact opnemen via ons contactformulier of door een e-mail te sturen. We hebben dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die we op die wijze van jou hebben verkregen te verwerken. De inhoud van de e-mail of het bericht via het contactformulier, je naam en e-mailadres verwerken we het met doel om op je bericht te kunnen reageren. We bewaren deze communicatie maximaal 3 jaar na onze laatste correspondentie.

Facturatie
Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Online waardebepaling
Wanneer je bij ons een gratis waardebepaling hebt opgevraagd, hebben wij jouw gegevens nodig om deze bepaling uit te voeren en jou daarover in te lichten. Daarvoor verwerken wij je naam, adres, contactgegevens en de mate van vergelijkbaarheid van jouw woning t.o.v. referentie objecten.

Mijn PUUR
Wanneer een account wordt aangemaakt via “Mijn Puur” worden daarin bepaalde gegevens opgenomen. Deze zijn noodzakelijk om de functionaliteiten aan te kunnen bieden en om aanbod te kunnen matchen. De volgende gegevens worden in je account opgenomen:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Huisnummer
 • Telefoonnummer
 • Downloads en zoekvoorkeuren
 • Favoriete woningen
 • Notities van woningen
 • E-mailnotificaties
 • Aanvraag bezichtiging
 • Contactaanvraag

Deze gegevens bewaren wij totdat jij het account opzegt. De gegevens die dan niet meer noodzakelijk zijn vanwege een wettelijke plicht of voor een ander doeleinde, zullen we direct verwijderen.

Identificatieplicht, getekende opdracht tot dienstverlening, akte van levering
Wij verwerken je identificatiebewijs wanneer wij je jouw identiteit moeten vaststellen. Hiertoe zijn wij verplicht. Hierop in ieder geval ook de volgende (bijzondere) persoonsgegevens vermeld staan:

 1. Portretfoto (paspoort)
 2. BSN
 3. Naam
 4. Geboortedatum
 5.  Adres en woonplaats/plaats van vestiging;
 6. Aard, nummer, datum en plaats van uitgifte van het document waarmee de identiteit geverifieerd is;

Naast de identificatie documenten zijn wij bovendien verplicht om een getekende opdracht tot dienstverlening en een akte van levering op te slaan.

Dienstverlening PUUR* Makelaars – Koop en verkoop
Wanneer je ons inschakelt om een opdracht voor je uit te voeren, verwerken wij de gegevens die noodzakelijk zijn voor die opdracht. Dit doen wij op de manieren zoals hieronder beschreven.

Je verkoopt je woning en hebt ons daarvoor ingeschakeld

Wanneer je ons inschakelt, zullen wij jouw gegevens verwerken om jouw woning te promoten, inzicht te krijgen in de waarde en belangstelling voor de woning, om belangstellenden een rondleiding te geven en namens jou te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij zullen wij ook jouw identiteit moeten vaststellen.

Ten eerste verwerken wij je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens kunnen gedeeld worden met de notaris, koper en aankoopmakelaar. Wij bewaren deze gegevens zelf maximaal 20 jaar.

Om je zo goed mogelijk bij te staan, vragen wij ook de reden van verkoop (bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk). Deze informatie bewaren wij maximaal 3 jaar.

Daarnaast verwerken wij bepaalde gegevens met betrekking tot je woning:

 • De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan.
 • De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning. Indien dit met ons is afgesproken, worden deze gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op onze website. Dit gebeurt voor promotie van jouw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

Bovenstaande gegevens delen wij met de NVM. De NVM bewaart deze gegevens voor onbepaalde tijd. Wijzelf bewaren de gegevens maximaal 20 jaar.

Wanneer je helaas toch besluit de bemiddelingsopdracht op te zeggen, vragen wij de reden hiervoor. Zo kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Deze informatie bewaren wij maximaal 3 jaar.

Wij zijn wettelijk verplicht een toets uit te voeren in het kader van Wwft. Dit moeten wij ook kunnen bewijzen. Wij bewaren de daarvoor noodzakelijke gegevens daarom maximaal 5 jaar.

Wanneer wij een koopcontract mogen opstellen, verwerken wij alle gegevens die hiervoor nodig zijn, waaronder een identiteitsvaststelling. Deze gegevens worden gedeeld met de notaris, koper en aankoopmakelaar. Wij bewaren deze gegevens 20 jaar.

Wanneer de woning is verkocht bewaren wij de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. Deze gegevens delen wij ook met de NVM. De NVM bewaart deze gegevens voor onbepaalde tijd. Wij bewaren de gegevens maximaal 20 jaar.

De overige informatie die je aan ons verstrekt bewaren wij maximaal 3 jaar.

Je wil een taxatie van een woning laten uitvoeren en hebt ons hiervoor ingeschakeld

Om voor een woning een taxatie te kunnen uitvoeren hebben wij en/of de taxateur jouw persoonsgegevens nodig.

Ten eerste verwerken wij je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer en gegevens van je woning om de waarde te bepalen. Deze gegevens ook gedeeld worden met het validatie instituut op taxaties. Daarnaast verwerken wij alle overige informatie die je aan ons of de taxateur verstrekt. Wij bewaren deze gegevens maximaal 20 jaar.

Je bent op zoek naar een koopwoning en hebt ons hiervoor ingeschakeld

In opdracht van jou zullen wij ons best doen een passende woning te vinden, namens jou de onderhandelingen uitvoeren en de transactie begeleiden. Daarvoor moeten wij bepaalde persoonsgegevens verwerken. Ook zullen we daarbij jouw identiteit vaststellen.

Ten eerste verwerken wij je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens kunnen wij ook delen met de verkoper en verkoopmakelaar. Wij bewaren deze gegevens maximaal 20 jaar.

Als wij voor je op zoek gaan, dan verwerken wij:

 • Het zoekprofiel waarin jouw woonwensen zijn opgenomen.
 • Gegevens over je huidige woning zoals de koop- en huurprijs en de reden van koop.
 • Jouw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.
 • Indien met jou afgesproken, gegevens ter vaststelling van je financieringsmogelijkheden.
 • Overige informatie die je aan ons verstrekt.

Deze gegevens bewaren wij maximaal 3 jaar.

Wanneer wij een koopcontract gaan opstellen, verwerken wij alle gegevens die daarvoor noodzakelijk zijn, waaronder jouw identiteitsvaststelling. Deze delen wij met de verkoper, de verkoopmakelaar en de notaris. Wij bewaren deze gegevens maximaal 20 jaar.

Wij zijn wettelijk verplicht een toets uit te voeren in het kader van Wwft. Dit moeten wij ook kunnen bewijzen. Wij bewaren deze gegevens daarom maximaal 5 jaar.

Wanneer de woning is verkocht, bewaren wij de de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum nog maximaal 20 jaar.

PUUR Verhuur & beheer

Je verhuurt je woning en hebt ons daarvoor ingeschakeld

Wanneer je ons inschakelt, zullen wij jouw gegevens verwerken om jouw woning te promoten, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en om een goed huurcontract op te stellen. Daarbij zullen wij ook jouw identiteit moeten vaststellen.

Voor dit doeleinde worden ten eerste je naam, adres en contactgegevens (waaronder telefoonnummer en e-mailadres) verwerkt. Ook leggen wij vast welke eisen je stelt aan de huurder. Bovendien verwerken wij gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder een identiteitsvaststelling.
Deze gegevens kunnen wij delen met de huurder en bewaren wij maximaal 20 jaar.

Bovendien verzamelen wij een omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.
Indien dit met ons is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op onze website. Dit gebeurt voor promotie van jouw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.
Deze gegevens bewaren wij 20 jaar.

Tenslotte verwerken wij:

 • De reden van verhuur.
 • Overige informatie die je aan ons verstrekt

Deze gegevens bewaren wij maximaal 3 jaar.

Je bent op zoek naar een huurwoning en hebt ons hiervoor ingeschakeld

Wij verwerken jouw gegevens om in opdracht een geschikte huurwoning te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stellen wij ook jouw identiteit vast.
Hiervoor worden in ieder geval je naam, adres en contactgegevens (waaronder telefoonnummer en e-mailadres) verwerkt. Deze gegevens kunnen wij delen met de verhuurder en bewaren wij maximaal 20 jaar.

Daarnaast verwerken wij:

 • Het zoekprofiel waarin jouw woonwensen zijn opgenomen.
 • Gegevens over jouw huidige woning zoals de koop- en huurprijs en de reden van huur.
 • Jouw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.
 • Indien met je afgesproken, gegevens ter vaststelling van jouw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.
  Deze gegevens bewaren wij maximaal 3 jaar.

Aanbod via PUUR* Makelaars of PUUR Verhuur & beheer

Je wil een woning bezichtigen die via ons wordt aangeboden

Om met jou een bezichtigingsafspraak te maken en een zo goed mogelijk beeld te geven van de woning, verwerken wij jouw gegevens. Ook leggen wij vast wat jij van de woning vond.
Wij verwerken daarbij je naam, adres, contactgegevens (waaronder telefoonnummer en e-mailadres), de datum van bezichtiging en je mening over de woning en alle overige informatie die je aan ons verstrekt.

Deze gegevens kunnen we delen met de verkoper of verhuurder van de woning. Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar.

Je wil een woning kopen die via ons wordt aangeboden

Wij zullen met jou en eventueel jouw makelaar in contact staan voor het biedingsproces. Daarnaast voeren wij voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. Daarvoor moeten wij bepaalde persoonsgegevens verwerken. Ook zullen we daarbij jouw identiteit vaststellen.

Ten eerste verwerken wij je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens kunnen wij ook delen met de verkoper. Wij bewaren deze gegevens maximaal 20 jaar.

Als wij voor je op zoek gaan, dan verwerken wij:

 • Jouw mening over de woning.
 • Gegevens over de biedingen.
 • Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van jow mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.
 • Overige informatie die je aan ons verstrekt.

Deze gegevens verstrekken wij aan de verkoper en bewaren wij zelf maximaal 3 jaar.

Wanneer wij een koopcontract gaan opstellen, verwerken wij alle gegevens die daarvoor noodzakelijk zijn, waaronder jouw identiteitsvaststelling. Deze delen wij met de verkoper, de verkoopmakelaar en de notaris. Wij bewaren deze gegevens maximaal 20 jaar.

Wij zijn wettelijk verplicht een toets uit te voeren in het kader van Wwft. Dit moeten wij ook kunnen bewijzen. Wij bewaren deze gegevens daarom maximaal 5 jaar.

Je wil een woning huren die via ons wordt aangeboden

Wij verwerken je gegevens om vast te stellen of je aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden.

Ten eerste verwerken wij je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens kunnen wij ook delen met de verhuurder. Wij bewaren deze gegevens maximaal 20 jaar.

Daarnaast verwerken wij de benodigde gegevens om vast te stellen dat je aan de eisen van de verhuurder voldoet. De verhuurder heeft hierbij een gerechtvaardigd belang. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Woontoets. Wij delen deze gegevens met de verhuurder. Wij bewaren deze gegevens zelf maximaal 5 jaar.

Ook verwerken wij:

 • Jouw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.
 • Overige informatie die je aan ons verstrekt.

Deze gegevens bewaren wij maximaal 3 jaar.

Wanneer wij een huurcontract gaan opstellen, verwerken wij alle gegevens die daarvoor noodzakelijk zijn, waaronder jouw identiteitsvaststelling. Deze delen wij met de verhuurder. Wij bewaren deze gegevens maximaal 20 jaar.

Wij zijn wettelijk verplicht een toets uit te voeren in het kader van Wwft. Dit moeten wij ook kunnen bewijzen. Wij bewaren deze gegevens daarom maximaal 5 jaar.

3. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens
Naast de hierboven bij de verwerkingen opgegeven partijen, delen wij persoonsgegevens ook met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van onze website
 • Hosting van ons CRM systeem
 • Webbouwer
 • Online webbureau
 • Online digitale handtekeningdienst
 • Cloudopslag
 • Huizensites en -platforms (waaronder Funda)
 • Social Media
 • E-mailmarketingdiensten
 • Betaaldiensten
 • Boekhoudsoftware en onze boekhouder

Doorgifte derde landen
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Als ze niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Meestal hebben we gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kun je een kopie opvragen door ons een e-mail te sturen.

Gegevensverstrekking aan de NVM
Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan de NVM. Voor meer informatie, zie onder punt 8.

Verplichte toets Wwft
De gegevens die noodzakelijk zijn voor de verplichte toets onder de Wwft, delen wij met de FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland).

Chatbot
Via onze website kan je gebruik maken van een chatbot. Hierbij wordt een verbinding gemaakt met Facebook, zodat je kan zoeken in het aanbod via Messenger. Ook kan je nieuw aanbod ontvangen via Messenger en kan je chatten met onze medewerkers. Om dit mogelijk te maken slaat Facebook Messenger-gesprekken op, en gebruiken en delen ze dat zoals beschreven in het privacybeleid van Facebook, deze vind je hier: [https://www.facebook.com/policy.php].

Facebook werkt met een internationale infrastructuur en verwerken gegevens via servers in zowel de EU als in de Verenigde Staten. Deze doorgifte naar de Verenigde Staten gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield, waaronder Facebook zich heeft gecertificeerd.

Video’s
De video’s bij de woningen zijn meestal geplaatst op YouTube. Als je de video niet speelt, worden er geen gegevens gedeeld met YouTube (Google). Op het moment dat je een video speelt, wordt deze geladen van YouTube. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacyverklaring van Google.

4. Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@puurmakelaars.nl.

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan?

Neem dan eerst contact op met ons om te zien of er een oplossing mogelijk is. Mochten wij er niet uitkomen, dan kun je ook contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: secretariaatCL@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen.

Je hebt daarnaast altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

6. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud af te stemmen op jouw voorkeuren, worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden maximaal 2 jaar bewaard. Er worden geen persoonsgegevens uitgewisseld.

Chatbot
We bieden een chatbot aan op de site. Deze functionaliteit maakt gebruik Facebook messenger. Omdat facebook een cookie plaats bij het gebruik van de chatbot, vragen wij eerst toestemming, voordat we dit cookie plaatsen.

Video embeds
Bij de woningen hebben we vaak video’s gepubliceerd. Deze worden via een zogenaamde embed geladen via YouTube. Omdat Google een Cookies plaats, vragen wij hiervoor eerst toestemming voordat je een woningvideo kan afspelen.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Links
Op onze website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

7. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

8. Gegevensgebruik door de NVM

Wij verstrekken via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM. NVM is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke.

De contactgegevens zijn:

NVM
KvK 30102683
Postbus 2222
3430 DC Nieuwegein
cv@nvm.nl

NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

De NVM doet het volgende met deze gegevens:

A. Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen die via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
B. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
C. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt.

A. Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij NVM-makelaars

Als je een woning via ons wilt verkopen worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars:

 • Het adres van de woning, de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van de woning.
 • Datum dat de woning op de markt komt, datum dat de woning van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.

Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning). Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.

B. Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites, waaronder funda

Als jij een woning via een ons wil verkopen worden na overleg met jou ook gegevens bekend gemaakt bij funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • Het adres van de woning, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.

Met deze gegevens wordt jouw woning onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites. Je geeft via ons toestemming om dit al dan niet te doen.

Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.

C. Database met historisch aanbod

Van alle woningen die via ons worden verkocht, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:

 • Het adres van de woning, de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van de woning.
 • Datum dat de woning op de markt komt, datum dat de woning van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.
 • De postcode (1234AB) van het vorige (woon)adres van de koper.

De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt NVM analyses van de woningmarkt mogelijk. De NVM verstrekt deze gegevens aan geselecteerde derden, namelijk:

 • Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
 • Validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten.
 • Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
 • Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
 • NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.
 • Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).

Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt je de verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan contact op met de NVM-makelaar die de verkoop van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed heeft begeleid.