Geschreven door PUUR Makelaars
op
24-01-2019

Nieuwe subsidieregeling voor woonhuis-rijksmonumenten

Monumentenaftrek vervangen door instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Wie in een rijksmonument woont, kon de onderhoudskosten gedeeltelijk aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit was de zogenaamde monumentenaftrek. Per 1 januari 2019 is deze regeling komen te vervallen. In plaats van de monumentenaftrek is er een subsidieregeling voor instandhouding rijksmonumenten ingevoerd.

Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Met de nieuwe regeling kunnen eigenaren van een woonhuis-rijksmonument subsidie aanvragen voor kosten die bijdragen aan de instandhouding van de monumentale onderdelen van het woonhuis-rijksmonument. Om welke kosten en regels dat precies gaat, is beschreven in de Leidraad subsidiale instandhoudingkosten. Zo zijn de kosten uitsluitend subsidiabel als de werkzaamheden:

  • strekken tot instandhouding van het rijksmonument en zijn monumentale waarden;
  • sober en doelmatig zijn;
  • technisch noodzakelijk zijn; en
  •  zijn gericht op maximaal behoud van aanwezige monumentale waarden, in het bijzonder historische materialen en constructies.

Bestudeer de lijst goed voordat je de onderhoudswerkzaamheden gaat plannen, zodat je weet waar je subsidie voor aan kunt vragen.

“Het subsidiepercentage voor subsidiabele onderhoudskosten die gemaakt zijn in 2019 en 2020 bedraagt 38%”

Instandhoudingssubsidie aanvragen

Een aanvraag instandhoudingssubsidie kan jaarlijks digitaal ingediend worden tussen 1 maart en 30 april, volgend op het kalenderjaar waarin de subsidiabele kosten zijn gemaakt. Maak je in 2019 onderhoudskosten, dan kan je de subsidie voor die kosten vanaf maart 2020 aanvragen.

Het subsidiepercentage voor subsidiabele onderhoudskosten die gemaakt zijn in 2019 en 2020 bedraagt 38%. Hiervoor kan de aanvraag dus worden ingediend in 2020 en 2021. Er is geen minimum- of maximum aanvraagbedrag. Wel moet je bij een aanvraag van meer dan €70.000,- een inspectierapport overleggen. Binnen 13 weken na de aanvraagperiode wordt bekend gemaakt of de aanvraag wordt gehonoreerd en voor welk bedrag.

Het percentage van 38% subsidie op instandhoudingskosten is voor de jaren 2020 en 2021 vastgelegd, na die periode is een aangepast subsidiepercentage mogelijk.

Meer informatie

Hoe geef jij meer waarde aan jouw huis?

Wil jij ook het meeste uit jouw huis halen? Naast koop, verkoop en taxatie geven wij ook advies over de optimalisatie van jouw huis. Wil jij daar meer over weten? Schrijf je dan nu in.