Blog
Appartement kopen? Let op het reservefonds!...

Appartement kopen? Let op het reservefonds!

Als je een appartement koopt, dan koop je eigenlijk niet het appartement zelf maar een aandeel in het gehele gebouw en een recht om je appartement (appartementsrecht) te mogen gebruiken. Je bent dus samen met je buren eigenaar van het gehele gebouw. Hierdoor heb je bepaalde rechten en plichten. Ook met betrekking tot het reservefonds…

Inhoudsopgave

Als je een appartement koopt, dan koop je eigenlijk niet het appartement zelf maar een aandeel in het gehele gebouw en een recht om je appartement (appartementsrecht) te mogen gebruiken. Je bent dus samen met je buren eigenaar van het gehele gebouw. Hierdoor heb je bepaalde rechten en plichten. Ook met betrekking tot het reservefonds voor het onderhoud!

Vereniging van eigenaren – VvE

Elk appartementengebouw heeft een Vereniging van Eigenaren (VvE) waarvan elke appartementseigenaar automatisch lid is. Het lidmaatschap voor de eigenaar eindigt pas als het appartement wordt verkocht.

Reservefonds

De leden van een VvE zijn wettelijk verplicht om een reservefonds op te bouwen t.b.v. onderhoud van het gebouw. Dit reservefonds kan op twee manier gerealiseerd worden:

1. Via een meerjarenonderhoudsplan

In een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) staat beschreven wanneer er bepaald onderhoud plaats moet vinden en wat de verwachte kosten zullen zijn. Het MJOP gaat over de gemeenschappelijke ruimten, zoals de gevel, het dak, trappenhuis, etc. Vaak wordt een plan gemaakt voor een langere periode, bijvoorbeeld 10 jaar.

De VvE weet op basis van het MJOP hoeveel er elk jaar gereserveerd moet worden om het onderhoud te kunnen bekostigen.

2. Door 0,5% van de herbouwaarde te reserveren

Het financieren van het onderhoud kan ook door jaarlijks 0,5% van de herbouwwaarde van het gehele complex te reserveren. De herbouwwaarde is terug te vinden op het polisblad van de opstalverzekering.

Onderhoud financieren zonder storting

De eigenaren kunnen bij meerderheid besluiten om geen geld in het reservefonds te storten. Dat kan alleen als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Als 80% van de eigenaren akkoord is
    De individuele eigenaren moeten onmiddellijk kunnen betalen wanneer er onderhoud uitgevoerd moet worden.
  • Als de bank een bankgarantie heeft afgegeven.
    De bank zal de onderhoudskosten betalen als de individuele eigenaar(s) niet kunnen betalen. Deze kosten moet door de individuele eigenaar(s) individueel terugbetaald worden aan de bank.

Lening voor onderhoud

VvE’s kunnen geld lenen voor groot onderhoud en voor verbetering van de duurzaamheid. Elke eigenaar is alleen aansprakelijk voor zijn eigen deel van de lening. Als iemand zijn appartement verkoopt gaan de schulden en aansprakelijkheid over op de nieuwe eigenaar.

Invloed reservefonds op hypotheekaanvraag

Door de stengere regels voor het reservefonds, kijken ook hypotheekvestrekkers steeds strenger naar de financiële positie van een VvE. Is er geen reservefonds, ontbreekt het MJOP, of wordt er te weinig gespaard? Dan kan dit invloed hebben op de acceptatie van de hypotheek, of op de hoogte van de hypotheek.

Schakel je een aankoopmakelaar van PUUR* Makelaars in, dan controleren zij altijd de financiële positie van de VvE. Ook zorgen zij dat alle belangrijke stukken opgevraagd worden, waaronder het MJOP als dat beschikbaar is. Hierdoor weet je altijd hoe de VvE er voor staat, welke onderhoudsplannen er zijn en of er voldoende geld in kas is voor dat onderhoud. Hierdoor kom je niet voor verassingen te staan. Ook bij de taxatie van een appartement kijken onze taxateurs naar al deze zaken.

Aandeel vermogen reservefonds opgeven bij de Belastingdienst

De Belastingdienst ziet het reservefonds van een VvE als een spaar- of beleggingsbezit. Elke eigenaar is verplicht om zijn / haar aandeel in het reservefonds jaarlijks op te geven bij de belastingaangifte (Box 3) samen met de andere bezittingen.

De individuele eigenaren hebben bij verkoop van hun appartement geen recht op uitbetaling van hun aandeel. Het aandeel komt ten goede van de gezamenlijke eigenaren.

Meer info

Inhoudsopgave

Onno Scholten Profielfoto
Jeroen Visser Profielfoto
Michiel Clous Profielfoto

Geef jouw huis Meerwaarde, ontvang tips via onze nieuwsbrief!

Gerelateerde posts..

Prijsstijging bestaande koopwoningen neemt af

Uit cijfers van de NVM en het CBS blijkt dat de prijsstijging van bestaande koopwoningen afneemt. Volgens de cijfers van de NVM is de gemiddelde...

Woningmarktcijfers : meer keuze voor woningzoekers

Volgens de woningmarktcijfers van de NVM over het tweede kwartaal van 2022, krijgen woningzoekers meer keuze. Aan het einde van het tweede kwartaal stonden er...

Rookmelders verplicht vanaf 1 juli

Een rookmelder op elke woonverdieping Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om op elke woonverdieping een rookmelder te hebben hangen. Hoe zit dat precies...