Geschreven door PUUR Makelaars
op
20-11-2018

Inspraak huisvestingsverordening Haarlem

De Gemeente Haarlem heeft nieuwe regels opgesteld hoe ze om willen gaan met de bestaande woningvoorraad. Nieuwe woningen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door bestaande woningen bouwkundig te splitsen in appartementen. Om er voor te zorgen dat dit niet ten koste gaat van de leefbaarheid, zijn de nieuwe regels opgesteld.  Denk aan regels voor het verbouwen van woningen tot meerdere appartementen, kamerverhuur en vakantieverhuur zoals Airbnb.

Inspraak mogelijk

Het college van Haarlem heeft besloten om de concept-aanpassing van de huisvestingsverordening vrij te geven voor inspraak. Ook de bijbehorende beleidsregels worden vrijgegeven voor inspraak.

Haarlemmers en andere belanghebbenden kunnen vanaf 2 november tot 14 december 2018 een reactie geven op de volgende documenten:

Inspraak doen

Schriftelijke inspraakreacties kunnen worden gestuurd naar de gemeente Haarlem, t.a.v. mevrouw S. Knip, Postbus 511, 2003 PB Haarlem. Inspraakreacties kunnen ook worden gemaild naar: HVV2019@haarlem.nl.

Bron: Website Gemeente Haarlem

Hoe geef jij meer waarde aan jouw huis?

Wil jij ook het meeste uit jouw huis halen? Naast koop, verkoop en taxatie geven wij ook advies over de optimalisatie van jouw huis. Wil jij daar meer over weten? Schrijf je dan nu in.