Blog
Belangrijke veranderingen op de woningmarkt in 2020

Belangrijke veranderingen op de woningmarkt in 2020

Wat gaat er in 2020 veranderen op de woningmarkt? In 2020 zijn er weer fiscale en wettelijke veranderingen voor huizenbezitters en voor kopers en verkopers. We hebben de belangrijkste zaken voor je op een rij gezet. Kostengrens Nationale Hypotheek Garantie omhoog Subsidies voor isolatie huis beschikbaar Verdere beperking aftrek hypotheekrente Het eigenwoningforfait daalt Starters krijgen…

Inhoudsopgave

Wat gaat er in 2020 veranderen op de woningmarkt?

In 2020 zijn er weer fiscale en wettelijke veranderingen voor huizenbezitters en voor kopers en verkopers. We hebben de belangrijkste zaken voor je op een rij gezet.

 1. Kostengrens Nationale Hypotheek Garantie omhoog
 2. Subsidies voor isolatie huis beschikbaar
 3. Verdere beperking aftrek hypotheekrente
 4. Het eigenwoningforfait daalt
 5. Starters krijgen het (waarschijnlijk) iets makkelijker
 6. Tweeverdieners kunnen in 2020 meer lenen
 7. De WOZ-waarde gaat omhoog
 8. Impuls woningmarkt door kabinet
 9. Wijziging energiebelasting

1. Kostengrens Nationale Hypotheek Garantie omhoog

Als je een hypotheek afsluit, dan kan dat in specifieke gevallen op basis van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een hypotheek met NHG verkleint voor kopers de financiële risico’s. In 2019 was de kostengrens maximaal €290.000,- In 2020 stijgt dit naar €310.000,- Als je investeert in energiebesparende maatregelen, dan is het maximale bedrag €328.600,-

De eenmalige kosten van een NHG-hypotheek dalen van 0,9% naar 0,7%.

Het oversluiten van een hypotheek zonder NHG naar een hypotheek net NHG is niet langer mogelijk als de woningwaarde hoger is dan de kostengrens.

2. Subsidies voor isolatie huis beschikbaar

Het is ook mogelijk om in 2020 een subsidie aan te vragen voor de isolatie van je huis. Ook de Vereniging van Eigenaren (VvE) kan een subsidie aanvragen. Daarnaast is het ook mogelijk om geld te lenen voor isolatie van je huis met de Energiebespaarlening. https://www.energiebespaarlening.nl/

Particulieren
Particulieren kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH).

VvE’s
Verenigingen van Eigenaren kunnen tot 1 januari 2023 subsidie krijgen voor de isolatie van een gebouw met koopwoningen. Een VvE moet dan minstens 2 soorten isolatie toepassen in het gebouw.

Daarnaast kunnen VvE’s subsidie aanvragen voor:

 • energieadvies: bijvoorbeeld over de beste aanpak voor isolatie;
 • opstellen van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan (MJOP).

Een VvE kan gemiddeld € 20.000 subsidie per appartement krijgen. VvE’s krijgen een bonus als ze hun gebouw extra isoleren. Per appartement € 4.000 boven op de subsidie van ongeveer 20%.

3. Verdere beperking aftrek hypotheekrente

In 2020 wordt het hoogste tarief waartegen je hypotheekrente kunt aftrekken versneld afgebouwd met 3%. Hierdoor kan je de aftrekbare kosten van je eigen woning tegen maximaal 46% aftrekken. Dit geldt alleen als je inkomen hoger is dan €68.507,-

4. Het eigenwoningforfait daalt

Wie een eigen woning heeft, bouwt volgens de Belastingdienstvermogen op. Daarom moeten huiseigenaren bij hun belastingaangifte een bedrag bij het belastbare inkomen optellen. Dit is het eigenwoningforfait.

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van je huis. Deze WOZ-waarde wordt vastgesteld door de gemeente waar je woont. Voor 2020 geldt voor de meeste woningen een lager eigenwoningforfait dan in 2019. In dat geval hoeft de huiseigenaar dus minder bij zijn belastbaar inkomen op te tellen.

De volgende tabel geldt in 2020:

WOZ-waarde meer dan  WOZ-waarde niet meer dan  Eigenwoningforfait  
€ 12.5000%
€ 12.500€ 25.0000,20%
€ 25.000€ 50.0000,35%
€ 50.000€ 75.0000,45%
€ 75.000€ 1.090.0000,60%
€ 1.090.000€ 6.540 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.090.000

Rekenvoorbeeld

De WOZ-waarde van je eigen woning is: € 280.000. Het percentage waarmee je het eigenwoningforfait berekent is dan: 0,60%. De berekening van je eigenwoningforfait is dan als volgt: € 280.000 x 0,0060 = € 1.680. Dit bedrag moet je bij je belastbare inkomen optellen.

5. Starters krijgen het (waarschijnlijk) iets makkelijker

Waarschijnlijk krijgen starters het iets makkelijker op de woningmarkt. Het kabinet kijkt namelijk naar maatregelen die starters een betere positie geeft t.o.v. beleggers die huizen kopen om te verhuren. De volgende maatregelen worden onderzocht:

 • Afschaffing van de overdrachtsbelasting voor starters en verhoging van de belasting
  voor beleggers.
 • Zelfbewoningsplicht voor kopers van bestaande woningen.
 • Strengere regels voor het verkrijgen van een hypotheek voor huurwoningen. Door de maximale loan-to-value voor de buy- to-let hypotheken te begrenzen, kunnen beleggers minder lenen voor de koop van een huurwoning.
 • Zwaardere belasting van het vermogen in box 3 voor beleggers in woningen en een andere wijze van belasting van huurinkomsten.

Welke maatregelen uiteindelijk worden doorgevoerd is nog niet bekend.

6. Tweeverdieners kunnen in 2020 meer lenen

In 2020 stijgt het bedrag dat tweeverdieners mogen lenen voor de aankoop van een eigen woning. Tweeverdieners kunnen hierdoor een hogere hypotheek krijgen op basis van hun gezamenlijke inkomen. In 2019 werd het laagste inkomen voor 70% meegeteld. In 2020 telt het laagste inkomen mee voor 80%.

7. De WOZ-waarde gaat omhoog

De Waarderingskamer verwacht dat de WOZ-waarde in 2020 gemiddeld met 8-10 % stijgt. De WOZ-waarde van je woning wordt door je gemeente vastgesteld. Diverse gemeentebelastingen worden bepaald op basis van de WOZ-waarde van je woning. Een hoger WOZ-bedrag zal dus ook een hogere aanslag betekenen en een hoger eigenwoningforfait.

8. Impuls woningmarkt door kabinet

Om de woningmarkt een impuls te geven, heeft het kabinet 2 miljard euro vrijgemaakt. Dit bedrag is bedoeld om nieuwbouwprojecten te stimuleren. Ook wordt er geld uitgetrokken om woningcorporaties te stimuleren om te bouwen.

9. Wijziging energiebelasting

Op 1 januari 2020 gaat de energiebelasting op stroom omlaag en stijgt de energiebelasting op gas.

Belasting elektriciteit

Het tarief in de eerste schijf voor elektriciteit gaat vanaf 2020 omlaag. Op dit moment betalen huishoudens voor elektriciteit 9,86 cent per kWh aan energiebelasting. Het tarief van de eerste schijf voor elektriciteit daalt met 0,09 cent per kWh.

Belasting gas

Het tarief in de eerste schijf voor aardgas gaat juist omhoog. Op dit moment betalen huishoudens voor aardgas 29,31 cent per m3. Op 1 januari 2020 stijgt het tarief van de eerste schijf voor aardgas met 3,99 cent per m3. In de 6 jaren daarna komt hier nog 1 cent per m3 per jaar bij.

Voorbeeldberekening op de site van Rijksoverheid:

Voor huishoudens met een gemiddeld verbruik van 1179 m3 gas en 2525 kWh elektriciteit per jaar gaat het belastingdeel van de energierekening in 2020 met € 100 omlaag ten opzichte van 2019.

Let wel: voorgaande geldt alleen voor de belasting! De totale hoogte van je energierekening hangt ook af van de energieprijzen en natuurlijk van je verbruik.
 
Bronnen

Inhoudsopgave

Suzanne Kebsch Profielfoto
Julie van de Poll Profielfoto
Femmy Scholte Profielfoto
Wendy M. Veldhuis Profielfoto

Stel je vraag!

Gerelateerde posts..

Prijsstijging bestaande koopwoningen neemt af

Uit cijfers van de NVM en het CBS blijkt dat de prijsstijging van bestaande koopwoningen afneemt. Volgens de cijfers van de NVM is de gemiddelde...

Woningmarktcijfers : meer keuze voor woningzoekers

Volgens de woningmarktcijfers van de NVM over het tweede kwartaal van 2022, krijgen woningzoekers meer keuze. Aan het einde van het tweede kwartaal stonden er...

Rookmelders verplicht vanaf 1 juli

Een rookmelder op elke woonverdieping Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om op elke woonverdieping een rookmelder te hebben hangen. Hoe zit dat precies...