Blog
Overdrachtsbelasting besparen kan ook na 1 juli 2012

Overdrachtsbelasting besparen kan ook na 1 juli 2012

Het kabinet heeft vorig jaar besloten het tarief van de overdrachtsbelasting voor woonhuizen te verlagen van 6 % naar 2 %, een aanzienlijke verlaging van het tarief. Welke mogelijkheden heeft u om toch profijt te kunnen trekken van het lagere tarief voor overdrachtsbelasting na 1 juli 2012? De tijdelijke verlaging overdarchtsbelasting is bedoeld om de…

Inhoudsopgave

Overdrachtsbelasting besparenHet kabinet heeft vorig jaar besloten het tarief van de overdrachtsbelasting voor woonhuizen te verlagen van 6 % naar 2 %, een aanzienlijke verlaging van het tarief. Welke mogelijkheden heeft u om toch profijt te kunnen trekken van het lagere tarief voor overdrachtsbelasting na 1 juli 2012?

De tijdelijke verlaging overdarchtsbelasting is bedoeld om de stroeve huizenmarkt een zetje in de rug te geven. Helaas betreft het hier een tijdelijke maatregel, want op 1 juli aanstaande zal het tarief weer worden opgehoogd naar 6 %. Het is zeer de vraag of het kabinet deze tijdelijke maatregel zal verlengen, er zijn op dit moment geen tekenen die daar op wijzen. Het is voor kopers en verkopers van groot belang de datum van 1 juli 2012 nauwlettend in het oog te houden. Wordt de akte van eigendomsoverdracht van een woonhuis getekend bij de notaris voor 1 juli 2012 zal het tarief overdrachtsbelasting 2 % zijn, wordt er echter op of na 1 juli getekend zal dat tarief 6 % zijn. Bij de overdracht van een woonhuis met een koopsom van € 400.000,–, zal een koper bij een eigendomsoverdracht voor 1 juli 2012 maar liefst € 16.000,– goedkoper uit zijn! Naast deze flinke besparing is de koper voor de aanvraag bij de bank van de hypothecaire financiering waarschijnlijk uitgegaan van de veronderstelling dat het lage tarief overdrachtsbelasting van toepassing is.

De eigendomsoverdracht na 1 juli 2012 kan dan voor koper tot gevolg hebben dat de lening van de bank niet meer voldoende is voor het betalen van het hogere tarief overdrachtsbelasting. Hierdoor kan het woonhuis niet in eigendom worden verkregen door koper. Immers koper dient de koopsom en al de kosten te hebben betaald voor het tekenen van de akte bij de notaris. De koper wordt in een dergelijke situatie ook nog geconfronteerd met een boete die aan de verkoper betaald moet worden omdat hij zich niet aan de afspraken heeft gehouden, nu hij het woonhuis niet kan afnemen. Kortom, een horror scenario.

Het is derhalve voor zowel de verkoper als de koper van groot belang de akte van eigendomsoverdracht van het woonhuis voor 1 juli 2012 bij de notaris getekend te hebben. Het kan echter voorkomen dat partijen dat wel willen, maar dat de akte van eigendomsoverdracht nog niet bij de notaris getekend kan worden. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de bank van de koper niet tijdig alle stukken voor de lening heeft afgerond en de lening dus nog niet verstrekt kan worden. Of dat een der partijen door ziekte of verblijf in het buitenland niet tijdig aanwezig kan zijn bij de notaris om de akte van eigendomsoverdracht te tekenen. Het zou dan toch zuur zijn als door dit soort situaties de akte van eigendomsoverdracht pas na 1 juli 2012 getekend kan worden en de koper geconfronteerd wordt met het hogere tarief van overdrachtsbelasting.

Vooruitlopend hierop zijn er scenario’s in kaart gebracht en is per scenario bekeken in hoeverre kan worden voorkomen dat de koper geconfronteerd wordt met de 6 % heffing overdrachtsbelasting. Meestal is een oplossing mogelijk om toch profijt te kunnen trekken van het lagere tarief van 2 %, mits uiteraard beide partijen bereid zijn mee te werken aan de uitvoering van ons advies. De keuze voor mogelijke oplossingen wordt natuurlijk ook mede bepaald door de persoonlijke omstandigheden van de verkoper en de koper. Het betreft dan ook maatwerk. Elk geval staat op zich.

Bron: Krans Helmig Stuijt Netwerk Notarissen en Advocatuur.

Inhoudsopgave

Wendy M. Veldhuis Profielfoto
Olaf Severijnse Profielfoto
Ralf B. Van Schagen Profielfoto

Geef jouw huis Meerwaarde, ontvang tips via onze nieuwsbrief!

Gerelateerde posts..

Prijsstijging bestaande koopwoningen neemt af

Uit cijfers van de NVM en het CBS blijkt dat de prijsstijging van bestaande koopwoningen afneemt. Volgens de cijfers van de NVM is de gemiddelde...

Woningmarktcijfers : meer keuze voor woningzoekers

Volgens de woningmarktcijfers van de NVM over het tweede kwartaal van 2022, krijgen woningzoekers meer keuze. Aan het einde van het tweede kwartaal stonden er...

Rookmelders verplicht vanaf 1 juli

Een rookmelder op elke woonverdieping Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om op elke woonverdieping een rookmelder te hebben hangen. Hoe zit dat precies...